CO OFERUJEMY
DLA DZIECI
Przedszkole realizuje opiekę i edukację dzieci w wieku od 3 do 6 lat w godzinach, na warunkach opisanych szczegółowo w rozdziale jak działamy.

DLA RODZICÓW
Zadania swoje wypełniamy dążąc do nawiązania współpracy z rodzicami.

PROGRAM
Cele edukacyjne i wychowawcze osiągamy realizując nowoczesny i szczególnie przyjazny dzieciom program edukacyjny „Nasze dzieci są radosne”. Jego podstawą jest szacunek dla dziecka i jego potrzeb, akceptacja indywidualności, pobudzanie radości, satysfakcji i zadowolenia z osiągnięć, zaspokojenie przyjemności, a jednocześnie budzenie empatii i odpowiedzialności. Realizujemy podstawę programową określoną rozporządzeniem MEN gwarantując właściwe przygotowanie dzieci do szkoły. Więcej > O programie edukacyjnym
 Przedszkole STEP 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: 052 375 50 50 e-mail: step@przedszkolak.pl