NASZE PRZEDSZKOLE
  • Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Edukacji Przedszkolnej.
  • Realizowany jest tu szczególnie przyjazny dzieciom program edukacyjny "Nasze dzieci są radosne" wywodzący się z korzeni pedagogiki Marii Montessori i czerpiący z dorobku współczesnej pedagogiki.
  • Przedszkole usytuowane jest w wolnostojącym budynku zaprojektowanym do tego celu, posiada 5 dużych sal z oddzielnym zapleczem sanitarnym dla każdej grupy.
  • Dodatkowo dzieci mają do dyspozycji dwie sale specjalne, jedna do ćwiczeń fizycznych oraz druga do zajęć w mniejszych grupach. Teren wokół budynku i placu zabaw jest ogrodzony i zazieleniony.
  • Sale są bardzo estetyczne, dobrze urządzone i wyposażone zgodnie z potrzebami dzieci, przez co stwarzają klimat dobrego samopoczucia. Bogate wyposażenie w pomoce i zabawki spełnia potrzeby edukacyjne poprzez zabawę oraz wymogi bezpieczeństwa.
  • Personel pedagogiczny przedszkola to 9 nauczycielek, wszystkie z wykształceniem wyższym i specjalizacją edukacji przedszkolnej. Nauczycielki wspomagają panie pełniące funkcje pomocy, a posiłki przygotowuje doświadczona kucharka.
  • Dyrektorem przedszkola jest dr Beata Wegnerska-Gackowska.Przedszkole STEP 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: 052 375 50 50 e-mail: step@przedszkolak.pl