O STEP
Społeczne Towarzystwo Edukacji Przedszkolnej

jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
Numer 120758
Adres: 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4.
telefon: 052 375 50 50
Celem stowarzyszenia jest działalność w obszarze edukacji przedszkolnej, prowadzenie przedszkola niepublicznego, działania edukacyjne i propagatorskie w środowisku, dla rodziców i nauczycieli.
Społeczne Towarzystwo Edukacji Przedszkolnej działalność swoją rozpoczęło w 1992r i od tego też roku prowadzi niepubliczne przedszkole nr 1 przy ul. Boh. Westerplatte 4.

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes
Jerzy Uniewski

Wiceprezes
Beata Wegnerska-Gackowska

Sekretarz
Dorota Marks

Skarbnik
Natalia Brudnicka
Przedszkole STEP 85-827 Bydgoszcz ul. Bohaterów Westerplatte 4, telefon: 052 375 50 50 e-mail: step@przedszkolak.pl